Залучення пацієнтів до тестування та лікування ВІЛ-інфекції в Донецькій області (HealthLink)

Регіон проектної діяльності: Донецька область (підконтрольна територія), мм. Бахмут, Дружківка, Добропілля, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк, Покровськ.

Мета проекту: Розширення доступу до якісних послуг з тестування та лікування ВІЛ-інфекції в обраних містах Донецької області (підконтрольна територія), шляхом впровадження ефективних моделей та підходів виявлення та залучення пацієнтів, зниження стигми та дискримінації по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), та представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ (ГНР).

Цільові групи:

 • Представники груп найвищого ризику щодо інфікування на ВІЛ (ГНР)
 • Люди, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)
 • Статеві партнери ЛЖВ та найближче оточення, яке має ризик інфікування на ВІЛ
 • Персонал (лікарі та молодший медичний персонал) пілотних закладів охорони здоров’я

Основні завдання:

 1. Забезпечити залучення клієнтів до каскаду послуг, що включає послуги з консультування і тестування, діагностики ВІЛ-інфекції, постановки на диспансерний облік і призначення лікування, а також перенаправлення клієнтів до програм з формування прихильності, догляду та підтримки (ГФ).
 2. Збільшити кількість пацієнтів, які знають свій статус та розпочали лікування АРТ.
 3. Розширити доступ до тестування та лікування ВІЛ-інфекції завдяки зниженню стигми та дискримінації з боку медичних працівників по відношенню до представників груп найвищого ризику щодо інфікування на ВІЛ та людей, що живуть з ВІЛ/СНІД.
 4. Залучити до тестування статевих партнерів ЛЖВ (як нововиявлених зусиллями проекту, так і тих, хто знає про свій статус і стоїть на обліку) та їх найближчого оточення, яке має ризик інфікування ВІЛ (надалі – статеві партнери та найближче оточення); наблизити до клієнтів послуги з тестування у громаді.
 5. Зменшення стигми та дискримінації (зокрема в закладах охорони здоров’я) як бар’єрів до ефективного тестування та лікування ВІЛ-інфекції.

Результати:

 • Запроваджено на базі 7 пілотних ЗОЗ Донецької області (підконтрольної території) модель «Послуги з тестування на ВІЛ (ПТВ) з ініціативи медичного працівника»;
 • На рівні пілотних ЗОЗ затверджено нормативні документи, розроблені проектом: гендерно-чутливе, дружне до ЛЖВ/ГНР положення, Положення з протидії дискримінації та стигматизації ЛЖВ та ГРН, Положення щодо дотримання універсальних запобіжних заходів для профілактики ВІЛ-інфекції на робочому місті, проведення постконтактної профілактики та поводження із медичними відходами;
 • Проведено 20 одноденних тренінгів для 408 медичних сестер та лікарів з питань зниження стигми та дискримінації до ЛЖВ/представників груп найвищого ризику в мм. Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, Покровськ;
 • Проведено 7 тренінгів на містах для медичних працівників пілотних ЗОЗ проекту з питань використання швидких тестів з діагностики ВІЛ з залученням тренеру, в яких прийняли участь 160 осіб – лікарі та медичні сестри;
 • 8 пілотних ЗОЗ забезпечено швидкими тестами двох типів з діагностики ВІЛ для проведення тестування медичними працівниками пацієнтів – 4150 тестів першого виду та 510 тестів другого виду;
 • Протестовано 1269 клієнтів, позитивний результат тестів отримали 10 осіб, з них у 8 діагноз ВІЛ підтверджено та їх поставлено на диспансерний облік;
 • Зменшено рівень стигми та дискримінації (зокрема у 8 пілотних закладах охорони здоров’я) по відношенню до ЛЖВ та ГНР, як бар’єрів до ефективного тестування та лікування ВІЛ-інфекції;
 • Забезпечено каскад послуг від тестування до лікування на базі обраних пілотних закладів;
 • Забезпечено доступ до безоплатної юридичної допомоги щодо порушення прав пацієнтів із числа ЛЖВ та представників ГНР;
 • Проведено 2 інформаційних заняття для клієнтів та працівників організації за темами «Права жінок та гендерна рівність», «Корупція у медичних закладах і методи її подолання», прийняли участь 16 учасників;
 • Посилено зв’язок та співпраця на регіональному рівні між ЗОЗ, регіональними відділеннями та центрами СНІДу.

Період реалізації
01.03.2018 р. – 30.09.2018 р.

Донор
БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Бюджет
2 627 815, 28 грн.