Проекти

Проект реалізується в рамках регіональної «Програми солідарності COVID-19 на 2020-2022 рр.» за фінансової підтримки Європейського Союзу та спрямований на адаптацію до змін та подолання труднощів, що торкнулися операційної та технічної спроможності організації через пандемію COVID-19.

Мета: Покращення доступу до медико-соціальних послуг ВІЛ-позитивних дорослих, пацієнтів, хворих на туберкульоз, жінок, уразливих до ВІЛ, та постраждалих від насильства, в Донецькій області, шляхом підвищення операційної та технічної спроможності БО «БФ «Клуб «Світанок» в умовах пандемії COVID-19.

Заплановані заходи в рамках проекту:

  1. Покращення технічної бази організації – придбання додаткових ноутбуків, закупівля мобільних батарей для соціальних працівників, підтримка функціонування онлайн-платформи Zoom та хмарних сховищ даних, забезпечення працівників телефонним зв’язком.
  2. Організація та проведення онлайн-навчальних заходів для персоналу організації з розвитку компетенцій із цифрової грамотності:
    – 4 тренінги для 17 надавачів прямих послуг за темами: «Цифрова безпека та робота з даними», «Інструментарій соціальних мереж», «Зберігання та обробка документів», «Використання онлайн-платформ для консультування та навчання»;
    – 4 тренінги для 10 осіб управлінського/адміністративного персоналу з дистанційної роботи за темами: «Онлайн-менеджмент для громадських організацій», «Використання хмарних сервісів, google-інструментів», «Дистанційна робота працівників, керівників і команд», «Електронний документообіг в організації».
  3. Залучення додаткового персоналу – IT-фахівця для оптимізації в головному офісі роботи комп’ютерної техніки, мереж та забезпечення інформаційної безпеки на рівні всієї організації.

Запропоновані заходи допоможуть:

– повноцінно перевести діяльність організації в онлайн-режим, щоб максимально знизити ризики інфікування для клієнтів та співробітників, зберігаючи високу якість послуг (фасилітація онлайн-груп підтримки «рівний-рівному», створення та ведення закритих груп в меседжерах, консультування з медико-соціальних питань по телефону, в соціальних мережах Skype, організація вебінарів);
– посилити технічні можливості головного офісу організації та пункти надання послуг клієнтам (додаткове обладнання, хмарні сервіси, онлайн-платформа для спілкування та навчання);
– знизити потенційні ризики переривання діяльності та надання послуг у разі посилення карантинних заході, шляхом запровадження використання нових програм та онлайн-каналів комунікації для проведення дистанційного навчання, мотиваційного консультування, інформаційних заходи для клієнтів;
– налагодити ефективну операційну роботу команди в умовах COVID-19 та карантинних обмежень: автоматизація внутрішніх процесів, інструменти планування діяльності, розподілу обов’язків та реалізації проектів із використанням сучасних сервісів;
– отримати навички для забезпечення безпеки збереження даних;
– запровадити регулярну систему навчання працівників з використанням цифрових технологій, що сприятиме розвитку потенціалу надавачів послуг та вдосконалення компетенції команди;
– підвищити ефективність роботи адміністративного персоналу щодо регулярного моніторингу програмної та фінансової діяльності;
– розвиток нових компетенцій у сфері реалізації проєктів підвищить конкурентоспроможність БО «БФ «Клуб «Світанок» перед потенційними донорами і, як наслідок, сталість організації.

Надавач благодійної допомоги
СКТ “Людина в біді” (People in Need)

Донор
Європейський союз

Період реалізації
01.04.2021 р. – 30.09.2021 р.

Бюджет
121 791 грн.